Plan budynku
Collegium Geographicum
Plan budynku
Collegium Geologicum


Aplikacja powstała w ramach grantu WNGiG pt.: Wspomaganie orientacji przestrzennej w obiektach wielkopowierzchniowych poprzez optymalizację perspektywy obserwacji geowizualizacji 2D/3D w systemie wirtualnej rzeczywistości.
Kierownik projektu – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, wykonawca dr inż. Łukasz Halik.

Opracowanie bazowych planów budynków: Zakład Kartografii i Geomatyki (Coll. Geographicum), Dariusz Kasztelan (Coll. Geologicum).
2021/2022